Jesteśmy sekcją motoryzacyjną Towarzystwa Przyjaciół Płocka Strefa Klasyków

Regulamin Zlotu

WAŻNE !!!
Regulamin 1 Płockiego Zlotu pojazdów Klasycznych Strefa Klasyków w Płocku dnia 24 maja 2014
1. Organizatorem Zlotu jest Strefa126.pl – sekcja motoryzacyjna Towarzystwa Przyjaciół Płocka oraz Jarmark Tumski, zwani dalej organizatorem.
2. Każdy uczestnik podpisujący formularz zgłoszenia oświadcza że zapoznał się z postanowieniami regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Zlot rozpoczyna się w dniu 24 maja 2014 roku zgodnie z harmonogramem.
4. Ilość uczestników zlotu jest ograniczona i wynosi 80 pojazdów oraz dodatkowo uczestnicy konkursu Klasyk Roku 2013
5. Wszelkie informacje na temat zlotu zostaną zamieszczone na stronie internetowej strefa126.pl, jarmarktumski.pl i na profilu FB/strefa126.pl, wszelkie informacje dodatkowe będą udzielane poprzez e-mail kontakt@strefa126.pl, lub pod numerami kontaktowymi organizatorów:
+48 695 70 15 19 (Piotrek),
+48 696 84 68 24 (Mateusz),
+48 889 61 88 86 (Leszek)
6. Uczestnicy zlotu przybywają na zlot na własny koszt i odpowiedzialność.
7. Pojazdy uczestniczące w zlocie muszą być dopuszczone do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz posiadać aktualne ubezpieczenie OC
8. Kierowcy muszą posiadać uprawnienia do kierowania pojazdów, pojazdy muszą stanowić ich własność lub być udostępnione za zgodą właściciela.
9. Za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie trwania zlotu odpowiada osoba która je spowodowała, a dodatkowo osoba sprawcy może zostać wydalona z uczestnictwa w zlocie.
10. Zabronione jest uruchamianie i prowadzenie pojazdów w przypadku, kiedy kierujący jest pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka.
11. W miejscu noclegu obowiązuje oddzielny regulamin właściciela obiektu.
12. W trakcie przejazdu przez miasto uczestnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
13. Podczas trwania zlotu organizator zapewni odpowiednią ilość osób, które będą informowały o wydarzeniach i udzielały pomocy podczas przejazdów przez miasto itp.
14. Jeżeli u uczestnika występują choroby przewlekłe lub zażywa on leki powinien on poinformować przed zlotem organizatora na wypadek wezwania pomocy medycznej.
15. Organizator informuje, iż wszelkie materiały foto/wideo ze zlotu wykonane przez osoby upoważnione przez organizatora będą zamieszczone na profilu FB i na stronie internetowej organizatora jedynie z imieniem lub pseudonimem uczestnika.
16. Wszystkie dane osobowe uczestników zlotu nie będą udostępniane osobom trzecim i po skończonym zlocie nie będą przechowywane. 17. W przypadku próby kontaktu z właścicielem prezentowanego pojazdu przez osoby trzecie za pośrednictwem organizatora uczestnik zostanie o tym poinformowany i to on podejmie decyzję o ewentualnym kontakcie.
18. Ze względów organizacyjnych osoby które prześlą formularze do 15 kwietnia 2014 roku będą miały zapewnione bilety na koncert zespołu Czerwone Gitary. Noclegi organizator zapewni w kolejności przysłania zgłoszeń.

19. Noclegi należy zgłaszać w formularzach u organizatora. 20.

Koszty zlotu:

-opłata za uczestnictwo dla kierowcy 45 zł
-pasażera 25 zł
-opłata za nocleg w domku/pokoju 20 zł
-opłata za obiad 15 zł.


Jesteś osobą odwiedzającą tą stronęCreated by dhkamilek

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja